GPS Route berekenen

Gebruikte Basecamp versie 4.4.6.
Herberekenen van een ontvangen route is noodzakelijk omdat de route in een andere kaartversie gemaakt kan zijn dan de kaart versie die je op je PC dan wel Garmin toestel gebruikt.
Indien de versie niet overeenkomt en de route in je Garmin download zal het Garmin GPS toestel een route bepalen tussen de route punten die je hebt ontvangen. Afhankelijk van de type Garmin ( 550, 660, 340,390, 590 etc.) zal je toestel een route berekenen die kan afwijken van de ontvangen route, of helemaal fout gaan als de routepunten door kaart versie verschillen niet op de weg liggen.

 

 1. Start Basecamp. Klik op bewerken, opties, open activiteiten profiel, klik op "route bepaling".Klik op + voor het invoegen van een nieuw activiteitenprofiel, geef het de naam MMC72 en kies voor "motorfiets". Stel de aangegeven instellingen in. Sluit niet af met OK. (figuur 1, 2 en 3)
 2. Open in hetzelfde menu "toestel overdracht". Neem de aangegeven instellingen over. Sluit niet af met OK (figuur 4)
 3. Open in hetzelfde menu "eenheden". Neem de aangegeven instellingen over. (figuur 5)
  Sluit af met OK.
 1. Er zijn veel mogelijkheden om de ontvangen route te laden in Basecamp.
  Indien je Basecamp vaker gebruikt hebt is het mogelijk dat je Windows programma een link gemaakt heeft met een route format als *.gpx, *.gdb etc. Je ziet het aan het Basecamp symbool dat voor de ontvangen route is aangegeven.
  De routes van MMC'72 worden standaard aangeleverd in het *.gdb format. Klik op de ontvangen route. Indien Basecamp niet wordt geopend is je Basecamp versie gelinked aan een ander programma, bijv Mapsource. Indien dit het geval is save de ontvangen route in een map op je PC ( bijv in een map waar je eerder ontvangen routes bewaard hebt.)
  Er zijn nu twee mogelijkheden:
  Je importeert de ontvangen route in Basecamp ( zie punt 2) of je linked de ontvangen route aan je Basecamp programma ( zie punt 3).

 2. Importeer de MMC'72 route in Basecamp
  • Start Basecamp
  • Klik 1 keer op "mijn verzameling" of iedere lijstmap in Basecamp die je eerder hebt aangemaakt, waar je de MMC'72 route wilt archiveren.
  • Ga naar "bestand" in het Basecamp programma en klik op "importeer in mijn verzameling of in de lijst map die je hebt ingeklikt". Ga naar de map op je PC of laptop,waar je de MMC'72 route hebt opgeslagen en dubbel klik op de route. De route verschijnt in "Mijn verzameling" of in de map van "Mijn verzameling", die je hebt aangeklikt. (figuur 6). Je kunt ook de route verplaatsen naar een map die je wilt of die je nieuw aanmaakt.
   .
 3. Link de ontvangen route aan Basecamp
  • Ga naar de map waar je de ontvangen MMC'72 route hebt opgeslagen. De routes in het format *.gdb of *.gpx, *.kml, *kmz, *.loc en *.tcx worden geaccepteerd door Basecamp. De MMC'72 routes hebben standaard het *.gdb format.
  • Klik met de rechter muisknop op de route en kies "openen met". Je kunt kiezen voor eenmalig openen met Basecamp of permanent koppelen (de manier waarop dit gaat is afhankelijk van de Windows versie die je gebruikt ( Windows XP, 7 of 8). Klik op Basecamp eenmalig verbinden met Basecamp of zoek in "Standaard programma's selecteren", naar het programma Basecamp. De route met het aangegeven format is vanaf nu gelinked aan Basecamp. (figuur 7)
  • Het symbool van Basecamp komt nu voor je route te staan. Basecamp opent automatisch.
  • De route in Basecamp bevindt zich nu in de lijst "mijn verzameling". Verplaats de route als je wilt naar een lijst in "Mijn verzameling".
 1. Als Basecamp nog niet gestart is, start Basecamp en sluit je Garmin toestel aan op de PC. Als je meerdere kaart versies op de PC hebt staan, zorg dan dat dezelfde kaartversie op het scherm in Basecamp staat als op je Garmin toestel. Klik 1 keer op de MMC'72 route die je hebt ingevoerd. Je ziet onder het route archief een tabel met de naam van de MMC'72 route. Dit is het activiteiten profiel. In deze tabel staan de route en als het goed is, de bijbehorende waypoints zoals startpunt, eindpunt en eventueel een meeting point.
 2. Klik één keer met de rechter muis knop op de route in het activiteitenprofiel en klik vervolgens op "duplicaat". Er verschijnt een bericht
  ---------------------------
  Waypoints kopiëren?
  ---------------------------
  De route die u kopieert bevat waypoints. Wilt u deze waypoints ook kopiëren?
  ---------------------------
  Ja Nee Annuleren
  ---------------------------
  afsluiten met Nee !!
 3. Dubbel klik op de gedupliceerde route. Er verschijnt een grote tabel. Geef het een nieuwe naam bijv naam van de route gevolgd door herberekend.
  Verander de kleur van de route rechts boven in de tabel. bijv. rood en klik op het activiteiten profiel naast de route kleur en klik op herberekenen. ( figuur 8). De route wordt herberekend met het activiteiten profiel waarmee de *.gdb route is gemaakt. Sluit de tabel. Je hebt nu de originele route en de gedupliceerde route over elkaar liggen in verschillende kleuren. De route op de kaart is nu in rood ( de gedupliceerde route) en klik op het handje van de indeling "gereedschappen" zodat je de kaart kunt schuiven. Ga naar het begin van de route, vergroot de kaart tot minstens 1 km ( rechts onderaan de kaart) en controleer of er afwijkingen t.o.v. de toegestuurde route die onder de gedupliceerde route op de kaart aanwezig zijn. Als er veel afwijkingen zijn, dubbel klik weer op de gedupliceerde route om de route tabel te openen. Verander het activiteiten profiel in MMC'72 ( zoals beschreven in punt 1). De route wordt opnieuw berekend. Sluit de tabel. Mogelijk zijn de afwijkingen tov de originele route nu minder.
 4. Zijn er afwijkingen, verander de rode route zodanig dat de rode route precies op de onder liggende route komt te liggen. Dit kan door route punten te verplaatsen met "gereedschap" punt verplaatsen of door routepunten in te voegen met het "gereedschap" invoegen.
 5. Dubbel klik op de gedupliceerde bewerkte route. De route tabel verschijnt. Verklein de tabel tot minstens de helft van het scherm en schuif het naar links. De route kaart, met de rode route is nu ook zichtbaar. Klik achtereen volgens op alle waypoints en routepunten om te zien of de punten op de weg liggen en niet er naast. Indien nodig corrigeer de ligging van de punten.
 6. Om te vermijden dat alle routepunten worden uitgesproken, tijdens het rijden van de route, zoals dit het geval is bij de nieuwere Garmin toestellen als 340, 390, 590 etc. is het verstandig de gesproken aanwijzing uit te schakelen. Indien naast een punt "geen waarschuwing" staat wordt er geen tekst uitgesproken. Doe je dit niet dan zal de Garmin 340, 390, 590 je telkens vragen langs deze punten te rijden, ook als je van de route bent afgeweken. Dit geldt niet voor de Garmin 550 en 660. Bij deze Garmin toestellen worden alle via- punten genoemd , maar niet de bijhorende tekst, zoals die in deze route tabel zijn aangegeven.
  Klik met ingedrukte Shift knop, in de route tabel op het eerste routepunt na een waypoint en klik op het laatste route punt voor het eerst volgende waypoint. Alle routepunten tussen twee waypoints zijn nu zichtbaar als een tabel. Je kunt niet alle via- punten van de route in één keer aanklikken daar het niet mogelijk is om de gesproken aanwijzing van een waypoint uit te schakelen. (figuur 9).
  Ga met de muis in de tabel staan en klik met de rechter muis knop op "Niet waarschuwen bij aankomst ( punt maken) ".
  Het is handig om een waypoint zoals een meetingpoint, de waarschuwing bij aankomst aan te laten. Bij de 550 en 600 heeft dit geen effect.
  Herhaal dit, Indien er meerdere waypoints in de route voorkomen, meerdere malen.
  Sluit de route tabel.
  De route verschijnt nu op de kaart in een bruine kleur. Deze bruine kleur verandert weer in de originele kleur die je gekozen hebt als je deze route sluit en opnieuw activeert.
 7. Stuur de herberekende route naar je aangesloten Garmin toestel door in de werkbalk op "toestel" te klikken en dan te kiezen voor "verzenden naar toestel" en dan klikken op selectie verzenden naar toestel. Je kunt dan kiezen afhankelijk van het Garmin toestel, voor het opslaan in het geheugen van het toestel of op het (micro) SD kaartje in het toestel.
  Je kunt ook de bewerkte route met de linker muisknop slepen in de routetabel naar de in de route tabel weergegeven Garmin toestel. Afhankelijk van het type Garmin, kan dit naar het intern geheugen of naar het (micro) CD kaartje.
 1. Zet op je Garmin de "Modus herberekenen" niet op Auto, maar op Uit of Op verzoek.
  Indien je afwijkt van de route bv doordat je fout gereden bent of omdat er een omleiding is, gaat de Garmin de route herberekenen als de "Modus herberekenen"op Auto staat. Deze route zal afwijken van de originele route en verschilt per type Garmin toestel. Pak tijdens het route weer op door een weg te kiezen die weer op je route aansluit.
 2. Maak af en toe een back-up van Basecamp. De routes worden dan in een Garmin back up file bewaard, die je weer kunt herstellen als je een probleem met de PC of Basecamp hebt. Je kunt natuurlijk ook alle ontvangen routes in een aparte file bewaren.
 3. Kies voor het uitzetten van een MMC'72 route voor het "Activiteiten profiel" MMC72 zoals beschreven in punt 1 "Instellingen". Dit kun je instellen op de werkbalk in Basecamp. Deze instelling komt overeen met de instelling die is afgesproken voor het maken van routes in Mapsource.