Privacy Statement MMC'72

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018  is de nieuwe wet op gegevensbescherming van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. De AVG geeft personen in de EU meer controle over hoe hun gegevens worden gebruikt en legt bepaalde verplichtingen op aan instellingen hoe de informatie van die personen te verwerken. We hebben ons Privacy beleid bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe vereisten van de AVG.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Maastrichtse Motor Club '72 (MMC'72) verwerkt van haar leden en deelnemers van haar evenementen.
Indien je lid wordt van de MMC'72, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 

1. Op het aanmeldingsformulier worden de volgende gegevens gevraagd

Gegevens

Ten behoeve van

Voornaam & Achternaam

Algemene informatie en administratie

Adres & Postcode & Woonplaats

Schriftelijk informatie en communicatie

Email adres

Schriftelijke informatie en communicatie

Telefoon

Urgente informatie en communicatie

Geboortedatum

Prijs voor oudste of jongste deelnemer

Geslacht

Sociale communicatie

Naam + voornaam van de duo

Algemene informatie en administratie

Schrijft in voor Motorclub

Prijs voor grootste club
t.b.v. toerklassementen van KNMV en LOOT

Merk & type motor
Bouwjaar & Kenteken

Prijs voor oudste motor

LOOT-nummer

t.b.v. toerklassement LOOT

Foto

t.b.v. lidmaatschapskaart

 

2. Privacy verklaring MMC'72

 MMC'72 is een vereniging en heeft als doelstelling het ontwikkelen van activiteiten voor de motorrijder in de vorm van toertochten.
Om als club goed te kunnen functioneren, is het nodig om een goede leden- en deelnemers administratie te voeren. In deze administratie worden persoonlijke gegevens van leden en deelnemers bijgehouden. Er worden alleen gegevens gevraagd en bewaard, die nodig zijn voor het uitvoeren van de doelstelling.
De benodigde gegevens worden bij aanmelding van een nieuw lid gevraagd en bij deelname aan een evenement. Tevens wordt op de aanmelding bij de club en deelname aan een evenement uitgelegd waar de gegevens voor worden gebruikt.
Het aanmeldings- en inschrijvings formulier dient ondertekend te worden door het lid of deelnemer.

De persoonlijke gegevens worden bewaard bij de secretaris van de club en zijn, voor zo ver zij deze nodig hebben voor hun functie, toegankelijk voor bestuursleden.
De gegevens mogen niet met derden worden gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen. Uitzondering hierop is de dwingende vraag van lokale en/of nationale overheidsinstanties.

De leden hebben altijd het recht om hun gegevens in te zien en of te wijzigen. Indien door derden informatie wordt gevraagd, wordt dit teruggekoppeld naar de leden.

 

3. Publicaties

Tijdens de club evenementen worden regelmatig foto’s en video opnamen gemaakt door de club. Deze opnamen kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden.

 

4. E-mail berichtgeving

MMC'72 gebruikt je e-mailadres voor correspondentie. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, aankondiging activiteiten en clubcorrespondentie

 

5. Bewaartermijnen

MMC'72 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. Persoonsgegevens van personen welke deelnemen aan de open evenementen worden vernietigd na het verstrijken van de wettelijk verplichte bewaartermijn. MMC'72 hanteert hiervoor een periode van 7 jaar.

 

6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MMC'72 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.